800 er smittet utenlands, og 549 av de smittede har blitt smittet i Norge, ifølge FHI. Av dem som er smittet i Norge, har 216 ikke kjent smittevei.

Det er fylkene Oslo og Viken som har flest bekreftede smittetilfeller. Det er 410 smittede i Viken og 348 smittede i Oslo.

Fire personer i Norge har dødd som følge av viruset, tre av dem var fra Oslo, mens den fjerde var fra Romerike i Viken.

Venter flere smittede

Siden utbruddets start har 28.522 personer blitt testet for viruset i Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Avdelingsdirektør Line Vold sier at de fleste som blir testet, ikke er smittet av koronavirus.

Til nå har rundt 5 prosent av dem som er testet, fått påvist viruset, men det kan være store mørketall.

– Fremover venter vi en fortsatt stigning i antallet som er smittet, blir syke og får intensivbehandling. Tiltakene som er iverksatt, har som mål å bremse smittespredning og dermed redusere antallet personer som blir smittet og syke, slik at helsetjenesten kan ivareta de som blir alvorlig syke av viruset, sier Vold.

Smittede i alle aldersgrupper

68 personer som har fått påvist viruset, var tirsdag innlagt på sykehus. 18 personer har vært eller er innlagt på en intensivavdeling.

Gjennomsnittsalderen for de smittede er 46,1 år, men det er smittede i alle aldersgrupper. For eksempel er 12 barn i alderen 0 til 9 år smittet av viruset.

Flere menn enn kvinner er bekreftet smittet. 59 prosent av de smittede er menn, mens 41 prosent er kvinner.