Om lag 1 prosent av Norges befolkning har antistoffer mot det nye koronaviruset som gir sykdommen covid-19, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har i flere uker undersøkt forekomst av antistoffer mot koronavirus i befolkningen i Oslo-området.

Antistoffer mot viruset vitner om gjennomgått infeksjon med viruset.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har samlet inn 900 blodprøver fra ni laboratorier i ulike deler av Norge. Antistoffer mot SARS-CoV-2, som gir sykdommen covid-19, ble funnet i om lag 1 prosent av de analyserte prøvene.

– Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2-viruset i blodprøver som er samlet inn fra ulike geografiske områder og som dekker alle aldersgrupper i Norge. Resultatene passer godt med andre beregninger som er gjort, og støtter våre antakelser om at vi har hatt få tilfeller av viruset i Norge og at vi ser ut til å ha lave mørketall, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet.

Den yngste personen som hadde antistoffer i blodet, var ni år gammel, mens den eldste var 76. Forskerne fant ingen forskjeller i forekomst knyttet til kjønn og alder.

«Derimot kan det se ut til at det er visse geografiske forskjeller. Forskerne fant den høyeste forekomsten av antistoffer i Oslo, men antallet prøver som ble analysert var ikke høyt nok til å kunne fastslå dette med sikkerhet», skriver FHI.

– Usikkerheten i resultatene ligger i at ikke alle fylker er representert, at det er få prøver fra hvert sted, og at prøvene er fra pasienter som har oppsøkt helsetjenesten av andre årsaker, sier Kran.

SARS-CoV-2 er et nytt virus, men tilhører den velkjente virusfamilien koronavirus. Beslektede koronavirus som sirkulerer i Norge, kan forårsake vanlig forkjølelse.