Narvik kommune er på utkikk etter ny enhetsleder for forebyggende helsetjenester. Fremover omtalte tidligere hvilke to som hadde søkt på stillingen, da søknadsfristen var 12. juni. Nå har fristen blitt utsatt til 21. august.

Ifølge pressekontakt Julie Fredriksen i Narvik kommune er fristen utvidet for å få et bedre grunnlag.

«Ved å utvide fristen ønsker vi å sikre bredere søkermasse og større konkurranse. På den måten får vi større sammenligningsgrunnlag ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert,» skriver Fredriksen på vegne av kommunalsjef for helse og velferd, Ole Tobias Olsen.

«Kombinert med sommer og ferietid besluttet vi at det er hensiktsmessig å heller utvide søknadsfristen til slutten av august.»

Enheten for forebyggende helsetjenester er delt inn i fagområdene helsestasjon, skolehelsetjeneste, ungdomshelse, jordmortjeneste og vaksinering. Enheten har samlet rundt 20 årsverk.