Narvik-bedriften Sleep Scandinavia ble nylig forhandler for Banda Ofoten, og nylig kom stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) på besøk til dem for å diskutere næringspolitikk og hvordan den kan ramme stomi-pasienter. Dette er personer som har fått utlagt tarm, og Banda startet nylig opp med utstyr og tjenester rettet mot denne pasientgruppen.

Blant utfordringene de diskuterte med Lyngedal var endring i rammevilkår for blåreseptvarer. Stortingsrepresentanten var lydhør for innspillene deres, og håpet at også Banda-delen av bedriften fikk til en lønnsom drift, slik at den kunne bevares som en del av næringslivet i byen.