Fikk endelig nei til byggeplaner

Fylkesmannen har stadfestet Narvik kommunes nei til et nybygg på Emmenestangen bare 60 meter fra havet. Det nyttet ikke at søkerne opplyste at de ville vurdere å drive landbruk om de fikk ja.