Lions-klubben for Ankenes og Narvik har – tradisjonen tro – kjøpt julestjerner for å dele ut på byens institusjoner.

– En gest til beboerne for å skape julestemning og hygge, men vi har ikke midler til å kjøpe til alle rommene, og derfor har vi ønsket å sette dem ut i fellesarealer.

– Men på Oscarsborg bo- og servicesenter og på Furumoen sykehjem, fikk vi nei, forteller de to indignerte mennene.

Forklaringen fra personalet var at de ikke kunne ta imot på grunn av at beboere hadde astma og derfor ikke kunne ta imot gaven.

– Bare tull, mener Westerberg og peker på det astma- og allergiforbundet skriver om juleblomster og allergier.

Irriterende

Julestjernen er riktignok omtalt som en som kan gi reaksjoner ved kontakt ettersom planten inneholder en lokalirriterende melkesaft, men fra forbundet påpekes det at det ikke er dokumentert at den kan gi allergi, utslett eller astma.

– Derfor er det helt feil å nekte oss å dele ut plantene, mener de to.

Begge viser til at mange eldre – som ellers kan begynne å bli glemsk – husker julestjerna og er viktig for den høytiden som vi nå er på full fart inn i.

– Det er et overgrep mot beboerne å nekte dem en slik gave, fyrer Westerberg løs, og hevder at beslutningen om å nekte julestjerner er fattet på et sviktende grunnlag, og han sier at han oppfatter det som et brudd på pasientrettighetsloven.

Hunder og parfyme

– Dersom det er ansatte som mener de reagerer mot blomstene, er i så fall det en sak for arbeidstilsynet.

– Jeg har ikke registrert at tilsynet har ment noe som helst i denne saken.
Han peker samtidig på at det ikke er noen restriksjoner verken når det gjelder parfyme eller å ta med dyr, selv om mange reagerer allergisk på disse.