Så foretok AP, gjennom sin samferdselsminister, samme manøver som Høyre med hensyn til Nord-Norgebanen (NNB). Høyre iverksatte en av NNBs snart utallige utredninger (2019-utredn.), for så - før denne var avsluttet - å la samferdsels- og statsminister utlyse at: Nei, NNB skal vi ikke ha noe av. Nytt uthalingstiltak iverksettes! (De sa det ikke akkurat slik, i hvert fall ikke offentlig, men var trolig redde for at Stortinget kunne gjennomskue utredningen og finne på å vedta banen).

I år (2021) ser det altså ut til at AP og SP nyttet prosjektet som valgflesk overfor en velgerskare som med 80% ja-stemmer hadde sagt at de ønsket NNB. Så snart valget var unnagjort, SV sjaltet ut og Hurdalsplattformen spikret (eller skrudd, den må kanskje demonteres), ga den nye samferdselsministeren beskjed om at treneringa fortsetter på tradisjonelt vis. AP har dessverre alt for lenge hatt en negativ innstilling til Nord-Norgebanen, uten at årsaken er synlig. Det kunne ikke falle meg inn å tro at partiledelsen i mot-partiene ikke evner å se hvilke svære fordeler NNB vil gi landsdelen, og etter hvert hele landet. Det betyr ikke at de mangler folk med framsyn. Så hva ligger bak?

At de glatt overser hva titusener av fagfolk over hele verden, (både i demokratiske og mindre demokratiske land) mener om våre nifse klimatiske utsikter, er én ting. At de gjennom en så hardnakka motstand mot NNB i virkeligheten innrømmer at de økonomiske drawbacks ikke eksisterer, er noe annet. Hadde økonomien i prosjektet vært i nærheten av den elendigheten motstanderne prøver å framstille, ville 1993-manøvren vært overflødig, de positive beregninger til Norsk Bane AS totalt på jordet, og parallell Hålogalandsbru og langsgående tunneller under fjorder og sund samt avfeiing av 2019-utredningens usikkerhetsanalyse, ikke vært påkrevd.

Det nevnte betyr igjen at realiteten fortsatt må være denne: Enten er landsdelens framtid forhandlet bort i internasjonal sammenheng, eller i forhold til egne norske finansfyrster. Det siste for en videre kolonilignende drift av det som egentlig skulle vært en landsdel i Norge.

Alle vet, hvis de ikke kniper øynene igjen, at det eneste som kan bringe folketallet her nord på rett kjøl, er stambanen gjennom Nord-Norge. Alt det øvrige pusleriet som aldri har fungert, settes inn nettopp fordi det ikke fungerer.

Vi ser nå utviklingen av godsfrakten på Nordlandsbanen, (bl a "Suksess for gods på Nordlandsbanen, ND 22.10.21), og hvilke reduksjoner i veitransporten det fører til sør for Fauske, samtidig som det videre nordover fra Fauske - der det ikke er jernbane - øker veibelastningen med titusener av trailere årlig. Dette selv om noe påregnes omrutet mot "nye Tege", kystgodsruten nordover fra Bodø. Hva om NNB hadde vært på plass? Men i AP og Høyres agenda blir dette feil. De blir ikke kvitt oss i nord hvis vi får jernbane. Og nå støttes dette også av SP i regjering, til tross for solide talspersoner for NNB, bl a landbruksminister Sandra Borch og samf.råd i Nordland, nå statssekretær, Bent-Joacim Bentzen.

Denne ufattelige vegringen mot adekvate transportmidler i Nord-Norge er også en ren trakassering av oss som bor her, fra disse politiske partienes side. Spesielt når det er all grunn til å tro at den såkalte underskuddsbanen reelt vil gi overskudd, og bli totalt uunnværlig i klimasammenheng. Ref. bl a kommende klimagebyrer på fossilbasert transport, noe som vil slå knallhardt ut for vår neststørste - og trolig kommende største - eksportnæring.

De som tviler på at det arbeides planmessig for nedlegging av Nord-Norge som bosted, bør lese følgende på ND 28-10-21: "Posten mener Nord-Norge har for hurtig postgang. Sinker derfor postgangen fra nyttår!".

Forøvrig fikk jeg nettopp tilsendt - fra Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen i Nordland, (søsterorg. til Tromskomiteen for jernbane) - info om de nye bimodale lokomotivene som skal settes inn på Nordlandsbanen. De bygges for - og skal drives av - togselskapet OnRail.

Dette er kombinasjonslok (bygd i fjellandet Sveits), med både el- og dieseldrift, og kan da operere uten lokskift over strekninger både med og uten KL (kontaktledningsnett). Vi vet at pr fraktenhet bruker dieseltog mindre enn 1/3 av lastebilens drivstofforbruk. Klimamessig er det altså uansett en fordel, selv om Norge "ikke har råd" til eldrift for togene.

Firmaet bak 2019-utredningen har også utredet at utslipp av drivhusgasser ved utbyggingsvirksomhet kan halveres med moderne metoder. Dette tilsier at NNB allerede etter 15-20 år, kanskje tidligere, vil gå i pluss klimamessig. Og banen skal vare minst 100 år.

Nord-Norgemotstanderne trekker fram teknologi på ide-stadiet, eller med en status der brukbarheten vil vise seg langt inn i framtida. I den virkelige verden derimot, dukker stadig opp nyvinninger som ytterligere styrker fordelene ved bygging av NNB. Dette er - som jernbanen i seg selv - eksisterende og velfungerende teknologi, klar for utnytting så snart systemene er på plass. Hva tid dette skal tas i bruk, bestemmes av vårt Storting, og heldigvis ikke av personer som ikke vet hva de snakker om, eller med ukjent agenda.

Bygg Nord-Norgebanen, Norges viktigste samferdselsprosjekt! Viktig for verden, viktigere for Norge og eksistensiell for Nord-Norge.