Fullastet med fisk dundret den utenlandske sjåføren inn i husveggen. Huset flyttet seg én meter

Traileren kjørte av veien, og gjorde store skader på huset.