– Vi er veldig overrasket over å være nominert til Årets bedrift, og lurer på hvem som har nominert oss, sier Unni Losvik og Yngve Losvik Reppen (32)

– Vi er en godt bevart hemmelighet for mange, og har vært veldig anonym, sier Unni Losvik.

Det er først de siste årene de har fått firmabiler som er godt merket med logo – og det skyldes at den yngre garde er på tur inn i firmaet.

– Vi er ydmyk over at noen har nominert oss. Det er veldig artig, sier hun.

Årets bedrift er innstiftet av Fremover i samarbeid med Sparebanken Narvik og Narvikregionen næringsforening.

40 år i år

For å få med seg starten må vi 40 år tilbake i tid. Faren til Unni Bente Losvik, Leif Losvik, hadde vært flere år i bransjen og ønsket og startet for seg selv.

– Vi startet selskapet som da het Ingeniør Leif Losvik entreprenørforretning 1. januar 1980, forteller Unni.

Selskapet er et entreprenørfirma som driver på med nybygg, rehabilitering, ombygging og tilbygg. De gjør i hovedsak jobber for det offentlige og firmaer, og tar stort sett ikke oppdrag med å bygge bolighus for private.

Unni hadde ingen fagutdanning da, og begynte på studier. På studiene traff hun Kjell Reppen, og de gikk begge sammen inn i selskapet i 1987.

– Så begynte vi å produsere nye arbeidere, spøker Unni og hinter til sønnene Yngve (32), Trygve (28) og Håvard (25).

I 1996 døde Leif Losvik, og da hadde Kurt-Per Danielsen akkurat begynt i selskapet. Etter hvert ble han også medeier. I dag eier selskapet Relo Eiendom AS 74,63 prosent av aksjene i Losvik Bygg AS og Kurt-Per Danielsen eier 25,37 prosent av aksjene.

Relo Eiendom AS er eid av Unni Bente Losvik og Kjell Reppen. De eier 50 prosent hver.

Unni er daglig leder og styreleder i selskapet.

Ungdommen inn i firmaet

I dag er alle de voksne barna til Unni og Kjell og Kurt-Pers ene datter med i selskapet. I tillegg er Irene Røsand (27), samboeren til Yngve ansatt i selskapet.

– Ingen av dem har blitt invitert inn, fordi vi vet hvor hardt arbeid dette er. De har alle spurt om jobb, forteller Unni.

Da de kom inn i firmaet hadde en bakgrunn fra elektro, en var kokk og en biloppretter. I dag har to tatt fagbrev i byggfag og Trygve studerer til byggingeniør på UiT. Trine Danielsen, datteren til Kurt-Per er utdannet ingeniør.

Yngve er den etterkommerne som har vært med i firmaet lengst. Han begynte for 10 år siden.

– Det er hele tiden et utviklingspotensial, og vi får sette vårt fotavtrykk på firmaet, opplever Yngve Losvik Reppen.

Har økt fra 20 millioner til 67 millioner kroner

Ser vi på tallene for Losvik Bygg har de økt driftsinntektene de siste årene:

2015: 27,9 millioner kroner

2016: 32,6 millioner kroner

2017: 21,8 millioner kroner

2018: 41,69 millioner kroner

2019: 67 millioner kroner

I 2018 var årsresultatet på 3,426 millioner kroner.

De har i dag mellom 20–25 ansatte.

I prosjektet på Havnens Hus kjørte de bort 420 tonn avfall. Sorteringsgraden var på 100 prosent.

– Det var heller ingen personskader med fravær, forteller Unni Losvik.

Satser videre på ungdommen

– Hvordan har dere klart å øke omsetningen så mye?

– For ti år siden planla vi å legge ned når vi ble pensjonister, men de siste årene har vi sett at ungdommen har lyst til å fortsette. Vi har vært heldig og har lyktes med å få jobber, og har økt omsetningen, forklarer Unni Losvik.

Formålet med prisen Årets bedrift:

  • Å fremheve en bedrift eller virksomhet som på basis av kompetanse og innsats har skapt verdier for eiere og samfunnet rundt, som er økonomisk sunn, er en god lagspiller for regionen og innfrir moderne krav til eierstyring, selskapsledelse og miljø.
  • Bedriften kan ha hatt god drift over mange år, og/eller oppnådd rask vekst ved dristighet, produktutvikling og innovasjon.
  • Juryen skal både kunne hedre etablerte bedrifter – og oppmuntre entreprenører.
  • De tradisjonelle små og store «hjørnesteinsbedriftene» er like viktig som «gasellene» i arbeidet for økt verdiskaping.

(Kilde: Narvikregionen næringsforening)

Et stort oppdrag de har hatt var Havnens Hus. De har også hatt oppdrag for Statnett i hele landsdelen, brannstasjonen i Ballangen og de bygger nytt tilbygg til personalavdelingen til Hålogaland Ressursselskap. Akkurat nå holder de på med ombygging av Nav sine lokaler i Sentrumsgården.

Yngve røper at de ofte har flere oppdrag samtidig, og det at Irene og Trine nå jobber på kontoret frigjør også tid slik at de andre kan regne på flere oppdrag.

– Vi er der vi burde være, sier Kjell og Unni.

– Omsetningen i vår bransje variere mye, påpeker Kjell.

– Vi vet ikke hva som skjer fremover. Det er det som er så artig med denne type jobb. Det er så variert, sier Yngve.

Har vært nøysom

Losvik Bygg har aldri påført andre tap, og har hele tiden drevet nøysomt. Men en gang holdt det på å gå galt. I 2005 var det nære på.

– Det var et skitdårlig år, konstaterer Kjell Reppen.

Unni forteller at de tok flere grep for å få firma på fote igjen og sier det krevde mye hardt arbeid.

Nøysomheten i driften vises kanskje best i kontorlokalene. De holder til i en gammel brakkerigg på Millerjordnes. Men nå har de fått tegnet og skal bygge nytt kontorbygg.

– Hvis det går galt, så blir hele familie fri for jobb

Unni, Kjell og Kurt-Per er litt ambivalent til at barna skal overta selskapet. For de er klar over at dette er en bransje med høye konkurstall.

– Det er litt nifst, svarer Unni på spørsmål om hva hun synes om at de unge skal overta selskapet.

– Dette er en risikobransje, og går det galt så blir hele familien fri for jobb, påpeker hun.

Unni beskriver bransjen som vanskelig.

– Vi har en buffer og har drevet nøkternt. Men man kan ikke lene seg tilbake i fem minutter, sier Unni.

– Det er bra filosofi, og det er en høy standard de skal leve opp til, sier Yngve.

Kjell blir snart 67, men skal fortsette å jobbe i firmaet.

Tidligere vinnere av prisen «Årets bedrift»

2019: Narvik Bygg

2018: Ballangen Sjøfarm

2017: Beisfjord Sementvarefabrikk AS

2016: Rolf Jørgensen AS

2015: Gratangslaks AS

2014: Matiesen & Mathiesen AS

2013: Sparebanken Narvik

2012: Norwegian Crystallites AS

2011: Innotech Solar

2010: NB Engros

2009: Funn IT

2008: Bentongrenovering AS

2007: HeatWork

– Det vil nok ta noen år å fase oss ut. Hvis helsa holder, jobber vi noen år til. Men vi kan kanskje ta litt fri innimellom, sier Unni.

Hun røper at i januar i år tok de for første gang på 40 år fri en uke på vinteren for å slappe av i Syden.

Hver sine roller

– De unge er flink til å utfordre oss, og de har ofte rett, sier Unni.

I familiebedriften har alle sine faste roller og oppgaver.

Yngve jobber som tilrettelegger, han leder prosjekt, kjører lastebil, er litt inne når det gjelder det elektriske siden han har bakgrunn fra faget og er lagersjef.

– Han er god på å bruke penger, og har vært en pådriver for å få fornyet utstyrsparken vår, skryter Unni.

Trygve er anleggsleder og gjør arbeid på kontoret.

– Han er flink til å legge til rette som at arbeidet flyter bra, skryter Unni og Yngve.

Håvard jobber også som anleggsleder, og har ansvar for å kjøpe inn materiell til byggeplassene.

– Jeg får mange gode tilbakemeldinger fra kundene på at Håvard og Trine er hyggelig å ha med å gjøre, forteller Unni.

Alle tre er opptatt av å tilrettelegge og hjelpe de ansatte, og jobber også som tømrere når det er tid og behov for det.

Irene jobber på kontoret med lønn og regnskap. Hun er også ute på byggeplassen når prosjekter er i sluttfasen, og har blant annet ansvar for å montere kjøkken.

Trine er prosjektleder og regner på anbud.

Unni er daglig leder, og administratoren i selskapet. Hun er også prosjektleder, og ifølge de andre en pådriver og psykolog.

– Hun er stordytteren og dytter hardt på oss andre, og passer på at alt blir rett. Hun har superkontroll på det alle meste, og er veldig nøye. Hun er også ekspert på dører og brannkonsepter, skryter de andre.

Kjell er den som gjør kalkulasjonene, og han samarbeider ofte med Kurt-Per om å finne løsninger på prosjekter. Han er ofte delprosjektleder, og han planlegger grunnarbeidene.

Kurt har lengst erfaring fra bransjen av alle, og hadde de første 25 årene ansvar for driften. De siste årene har han hatt ansvar for lærlingene og driver opplæring av etterkommerne som etter hvert skal overta selskapet.

– Det viktigste han gjør er kunnskapsoverføring og så er han utrolig god med folk, skryter Unni.

Samarbeid viktig

Hun synes det er artig å se hvor flink de ansatte er.

– Det er ikke vi som drifter selskapet. Vi har styringen, men er helt avhengig av at alle leddene fungerer. Alle er like viktig, sier Kjell, Unni og Kurt-Per.

For henne er det også viktig å sette firmaet inn i en samfunnssammenheng. Hun er opptatt av et godt samarbeid med lokale underentreprenører – og mener det er viktig at både underentreprenørene, leverandørene og de skal tjene penger på prosjektene. Og at kunden får et godt produkt.

– Vi skal ikke utnytte underentreprenørene, og alle er avhengig av hverandre i et samarbeid. Vi ønsker å bruke lokale firma, og er avhengig av at de er sterk, sier Unni Losvik.

Jobber med rekruttering

Yngve og Trine har engasjerte seg for å rekruttere ungdom til yrkesfagene. De siste tre årene har de vært ute på skolene for å snakke med 9.-klassingene om yrkesfag i regi av OPUS.

– Det er artig at vi kanskje klarer å påvirke ungdommen, sier Yngve.

Ny lærlingetrend

Nå har Losvik Bygg flere som søker lærlingplass, enn de har plasser. Slik har det ikke alltid vært. Nylig tok en av lærlingene fagbrev, og nå har de tre lærlinger igjen.

– Det er helt nytt at vi har flere som vil være lærlinger enn vi har plasser, sier Unni fornøyd.

Og gjennomsnittsalderen i selskapet har gått kraftig ned de siste årene.

– Vi har fått inn mange ungdom men vi trenger også seniorene, sier Unni.