Flyplass-fisk er friskmeldt

Det er trygt å spise fisk fra Ofotfjorden - også fra områdene rett utenfor den nedlagte flyplassen.

Det er trygt å spise fisk fra Ofotfjorden - også fra områdene rett utenfor den nedlagte flyplassen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Torsk som er fisket ved den nedlagte flyplassen i Narvik, kan friskmeldes. Det er klart etter at Mattilsynet har undersøkt 15 fisker som ble fisket i september i fjor.

Spørsmålet har vært om det har forekommet avrenning av miljøfarlige forurensninger fra flyplassen.

Brann

Særlig dreier det seg om PFAS, fluorforbindelser som brytes sakte ned i naturen, og som blant annet har vært brukt av brannkorps ved flyplasser.

I et brev fra Mattilsynet til Avinor, redegjøres det for resultatene rundt flyplassen i Narvik, etter at 15 torsk er fanget og sendt til analyse.

Konklusjonen er det verken ble funnet gift i fisk som ble fanget nord for, eller rett ved, flyplassen.

Kun spor

– Kun lave verdier av PFAS, med verdier som kan benevnes «spor av», opplyses det.

Heller ikke fisk om ble fanget som en referanse i forbindelse med undersøkelsen, var forurenset.

Riktignok ble det målt forhøyet verdi på en av prøvene, men tilsynet velger å se bort fra den som en «slenger». Det vil si at det er et resultat som ikke kan forklares sikkert ettersom det avviker så fundamentalt fra de andre.

– Ikke spis lever

Uansett:

– Det er ubetydelige forskjeller mellom lokasjonene «nord», «midt» og «referanse».

– Det tyder på at det er svært liten, eller ingen, utlekking til sjøen av PFAS-forbindelser til området utenfor den nedlagte flyplassen, skriver tilsynet.

Det gjøres samtidig oppmerksom på at leveren til fisken ikke er undersøkt.

– Dette fordi det er uten en generell advarsel om ikke å spise lever av selvfanget fisk. Det gjelder for hele kysten som følge av høy forurensning av mange miljøgifter.

Artikkeltags