Arbeidet med å stenge av deler av den sivile parkeringsplassen på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er nå i igangsatt

– Dette gjøres i regi av Forsvarsbygg og er et støytiltak i forbindelse med etableringen av kampflybasen og oppstart av flyginger med F35. De nye jagerflyene avgir mye støy og deler av parkeringsplassen ligger innenfor støysonen som kan gi hørselsskadelig støy, forteller lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad i en pressemelding.

Ved å stenge av deler av parkeringsområdet ved bruk av gjerder og skilting for hørselsskadelig støysone unngås det at passasjerer eksponeres.

Avstengningen skal være etablert innen 1. september og parkeringskundene bes nå om å parkere på østsiden av parkeringsområdet.

– Det vil i tillegg vil komme varsling på skjermer inne i terminalen og over høyttaleranlegg både innendørs og utendørs i tidsrom der F35 skal ta av. Denne varslingen vil være aktiv fra 15 minutter før en kampflyavgang finner sted og slås av når flyet er over en viss høyde, forteller Skogstad.

Det er store områder som nå stenges av. Disse arealene vil ikke stå tomme. Deler av området vil bli benyttet til ansattparkering og venteparkering for busser. Resterende del av arealet vil bli benyttet til parkering av Avinors rullende materiell og innlemmet i flyside. Avinor har en økning av utstyrsparken i forbindelse med Forsvarets etablering.

Avinor har i dag ca. 1 300 parkeringsplasser. Stengningen vil berøre 500 parkeringsplasser for ordinære parkeringskunder.

– Dette vil selvsagt merkes og det vil være behov for å erstatte disse plassene med nye parkeringsplasser. Avinor ser på ulike løsninger og regner med å ha kompenserende tiltak fullført i tide for neste års sommertrafikk, avslutter Geir-Olav Skogstad