Ba Fylkesmannen stanse nytt boligfelt på Liland

En klage på både saksbehandling og innholdet i vedtaket om byggingen av et nytt boligfelt på Liland møtte liten forståelse hos Fylkesmannen i Nordland.