Det ble registrert 160 brunbjørner i Norge i 2021. Det er ti flere enn året før og det høyeste antallet registrert i landet siden 2010.

Tallene stammer fra en rapport Nibio Svanhovd har laget på oppdrag fra Rovdata.

For å finne ut hvor mange brunbjørner som har vært i Norge, har instituttet analysert i alt 1.513 ekskrementprøver, hårprøver, urinprøver og vevsprøver som man mistenkte stammet fra bjørn.

Det ble identifisert 160 individer, men flere brunbjørner kan ha vært innom Norges grenser.

67 var hunnbjørner, som er det høyeste antallet siden registreringen begynte i 2009 og to flere enn rekorden fra 2020. 93 var hannbjørner.

Til sammen 116 av brunbjørnene var kjent fra før. De øvrige er enten bjørnunger, har innvandret fra et av våre naboland, eller er ikke fanget opp i tidligere års registreringer.

Det ble påvist flest brunbjørner i fylkene Troms og Finnmark (68), Innlandet (66) og Trøndelag (25). Tallet for Innlandet er det høyeste siden 2009.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge, og bestanden var i 2021 under målet. Det er estimert at det ble født 8,1 bjørnekull, ned fra 8,6 året før.

Årsaken til nedgangen er at det i Møre og Romsdal og Trøndelag er

– Reduksjonen skyldes utviklingen i rovviltregion 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) som etter en oppgang i 2020, hadde en nedgang i estimatet fra 2,9 til 1,6 bjørnekull i fjor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.