Flere fikk øynene opp da de tyske skipene kom inn i fjorden. Derfor er de her