I år er det registrert noen flere hekkinger og unger født i de tolv områdene med intensivovervåking av kongeørn i Norge, sammenlignet med i fjor.

– I år er det i intensivområdene registrert 47 vellykkede hekkinger med i alt 59 unger eldre enn 50 døgn. Det er en oppgang fra i fjor da det ble registret 43 vellykkede hekkinger og totalt 48 unger eldre enn 50 døgn i de samme områdene, sier Jonas Kindberg, som leder Rovdata.

Det er imidlertid ingen markert økning i ungeproduksjonen for de tolv områdene, som i år var 0,33 unger produsert i gjennomsnitt per territorium, sammenlignet med 0,27 i fjor.