I helgen avholdt Nordland SV årsmøte i Bodø. Under årsmøtet ble det blant annet enstemmig vedtatt at Nordland SV skal være en pådriver for å opprette vernesoner for hummeren i Tysfjorden. – Vernesoner for hummer i østre Tysfjord vil være et lite og svært effektfullt tiltak med stor konsekvens for bestanden. Jeg er glad for at årsmøtet deler vårt engasjement i denne saken, skriver leder i Narvik SV og forslagsstiller Ragne Johnsen Megård i pressemeldingen.

I tillegg ble det avholdt valg, og flere narvikpolitikere ble valgt inn. Etter mange år ute av politikken ble Bjørn Christian Nilsen valgt inn i arbeidsutvalget til Nordland SV. Han har tidligere vært sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og Nilsen overtar vervet etter Vegard Lind-Jæger.

Vegard Lind-Jæger ble valgt til leder for valgkomiteen, Unni Marit Jakobsen fra Narvik ble valgt til medlem av nominasjonskomiteen, narviking Håvard Aasan Stubø valgt til medlem av programkomiteen og Geir-Ketil Hansen valgt til medlem av vedtektskomiteen.