I april var det 109.773 overnattinger hos overnattingsbedrifter i Nord-Norge. Dette er en økning på 74.528 overnattinger fra samme måned i fjor, og innebærer altså en økning på 167 prosent, ifølge NHO reiseliv i Nord-Norge.

I årets første fire måneder har det vært til sammen 424.009 overnattinger i Nord-Norge. Det er 271.653 færre overnattinger enn i fjor, og en nedgang på 35 prosent.

Sammenlignet med samme periode i 2019, før pandemien, er dette en nedgang i totaltrafikken på 45 prosent.

Ifølge Reiseliv i nord, som eies av NHO reiseliv Nord-Norge, mener regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen at apriltallene viser at situasjonen for reiselivet i Nord-Norge fremdeles er kritisk.

Videre understreker Bjarmann-Simonsen at selv om signalene for sommeren er positive, krever utenlandstrafikken for næringa i nord ekstra innsats over tid. Slik kan man gjenreise bedriftene og trygge arbeidsplassene.

Hovedfunn i statistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 211 prosent i april 2021.

Derav:

  • Nordland + 203 prosent
  • Troms og Finnmark + 219 prosent
  • Svalbard + 1848 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 211 prosent i april 2021.

Derav:

  • Nordland + 207 prosent
  • Troms og Finnmark + 216 prosent
  • Svalbard + 1638 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 48 prosent i april 2021.

Derav:

  • Nordland + 147 prosent
  • Troms og Finnmark + 4 prosent
  • Svalbard – 2 prosent

(SSB, NHO reiseliv regionforening Nord-Norge)

Overnattinger

Mens overnattingsbedriftene hadde en økning på 211 prosent fra april i fjor til april i år, hadde Norge totalt en økning på 167 prosent.

Utenlandstrafikken har økt med 48 prosent i april sammenlignet med i fjor. Norge som helhet har hatt en økning på 76 prosent.

«Sammenlignet med april 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene på 45 prosent,» heter det på NHOs nettside Reiseliv i nord.

Hotell

Totaltrafikken for hotellene i Nord-Norge har økt med 219 prosent. På landsbasis ligger tallet på 143 prosent. Utenlandske overnattinger på hotell har økt med 146, mot Norges helhetlige økning på 98 prosent.

Norske overnattinger hos nordnorske hoteller har økt med 227 prosent, mens tallet for Norge totalt ligger på 152 prosents økning.

«Sammenlignet med april 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til hotellene i Nord-Norge på 49 prosent,» skriver NHO reiseliv.

Losjiomsettingen hos nordnorske hoteller hadde en økning på 211 prosent i april, mens Norge som helhet har økning på 138 prosent.

«Sammenlignet med april 2019 er det en nedgang i losjiomsetningen til hotellene i Nord-Norge på 44 prosent,» skriver NHO reiseliv.

Campingplasser

Ser vi på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Nord-Norge, hadde de i april en økning på 195 prosent sammenlignet med april i fjor. Norge som helhet har en økning på 212 prosent.

Utenlandstrafikken har her gått ned med 29 prosent, mens innenlandstrafikk har økt med 275 prosent.

«Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til campingplassene i Nord-Norge med 31 prosent,» skriver NHO reiseliv.