Gå til sidens hovedinnhold

Nordland vil få større utfordringer i framtida. Likevel er nordlendingene mest skeptiske

Artikkelen er over 4 år gammel

Flom og overvann påfører norske bygg skader for stadig høyere summer.

En undersøkelse utført av Norstat viser at mange nordlendinger ikke tror at den økende hyppigheten av flomskader skyldes klimaendringer, men er tilfeldig.

29 prosent av nordlendingene tror flomskadene er tilfeldig – den høyeste andelen sammenlignet med andre landsdeler. Likevel tror 57 prosent at den økende hyppigheten av flomskader skyldes klimaendringer, skriver Avisa Nordland.

– At det er flest skeptiske nordlendinger kan være tilfeldig. Men, kanskje en del nordlendinger også vet at økt skadeomfang også skyldes at vi har bygget for nær elver og bekker. Det har dessuten vært få flommer med store skader i fylket de siste årene. Det er uansett positivt at et stort flertall tror skadene skyldes klimaendringer, da dette øker sannsynligheten for god klimatilpasning – og dermed reduksjon av skadene, sier hydrolog Hege Hisdal, klimarådgiver i NVE og leder av NVEs samarbeid i Norsk Klimaservicesenter, i en pressemelding.

Økt fare

NVE la i 2016 fram en rapport som slo fast at Nordland i framtiden vil få større utfordring med flom, skred og overvann.

I rapporten heter det at man vil få flere og større regnflommer ved slutten av århundret om klimagassutslippene fortsetter som nå. Det betyr økt fare for jord-, flom- og sørpeskred.

Tirsdag 28. mars arrangerer industrikonsernet Protan et frokostseminar om overvann i Bodø.

I forbindelse med seminaret har industrikonsernet undersøkt kommunale planer for overvannshåndtering i flere kommuner i Nordland.

– Vi finner store sprik – noen kommuner er flinke, mens mange rett og slett ikke har planer. Vi vet at det skal regne mer i Nordland fremover, da er det avgjørende at kommunene har informasjon og planer for overvannshåndtering tilgjengelig, sier Erik Øyno, konsernsjef i industrikonsernet Protan. 

– Ta tidlig høyde

 Protans overvannsrapport fra 2016 viste at en av tre eiendomsbesittere utsettes for overvann.

– Nøkkelen for å få redusert skadene som følge av overvann er å ta høyde for det tidlig i planleggingsfasen av byggeprosjektet. Men med for dårlig bygging gjennom mange år har vi en utfordring i mange allerede bebygde områder, sier Kim Paus, doktoringeniør i Asplan Viak.

Kommentarer til denne saken