Gå til sidens hovedinnhold

Mindre sannsynlig enn normalt at det blir vårflom i vårt område

Artikkelen er over 3 år gammel

Vårlomanalysen viser at det er størst sannsynlighet for vårflom i Nord-Troms, Finnmark og Sør-Norge.

Resten av Nord-Norge og store deler av Trøndelag er det fortsatt mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, selv om det har vært påfyll av snø i påsken.

Det skriver varsom.no

Nord-Troms og Finnmark

- På grunn av årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.

I Finnmark og Nord-Troms er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, spesielt for vassdrag som drenerer Finnmarksvidda, men også flere steder på ytre strøk.

- I Finnmark og Nord-Troms er det 40-60 prosent sannsynlighet for flom på oransje nivå. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten også i år er liten, sier Engen på varsom.no

Hun presiserer at denne analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom i ulike deler av landet. Analysen vil bli oppdatert ca. hver annen uke framover.

Aktuelle tiltak for å begrense faren for lokale oversvømmelser kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje

Flere faktorer avgjør

Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover.

- Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer, forklarer hun

Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom.

- 1995 er eksempel på et slikt år. Da var det også mer snø enn normalt, i likhet med 1988. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader, spesielt i de store vassdragene østafjells.

Mye nedbør kombinert med varme kan imidlertid føre til skadeflom også når det er lite snø.

- Vi har sett flere eksempler på det de siste årene, blant annet juni 2011 og mai 2013, hvor det var stor flom i flere av de store vassdragene østafjells, sier hun  til varsom.no

Snømengde

I Nord-Trøndelag, Nordland og Sør-Troms er det uvanlig lite snø, flere steder ned mot halvparten av normalt, spesielt på indre strøk. I Nord-Troms og Finnmark er det flere steder mer enn 50 prosent mer snø enn normalt.

Slik beregner de sannsynligeten for vårflom

NVE beregner sannsynlighet for flom ved å kjøre dagens vannlager (snø, grunnvann og vannføring) gjennom en hydrologisk modell.
- For å kunne si noe om videre utsikter for vårflom bruker NVE informasjon om været slik det har vært på samme tid av året hvert år siden 1958, forteller Engen.
- Vi tar dagens vannlager og kombinerer dette med historisk vær siden 1958. Da får vi beregnet 60 teoretiske flommer på hvert sted beregningen utføres for. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, og viser variasjonsbredden når det gjelder størrelse på vårflommen, sier Engen.

Kommentarer til denne saken