Ser du koden SSSS på flybilletten din, forbered deg på å bli grundig undersøkt

Av

Denne ekstrasjekken er ikke noe nytt.