Varsler kutt i avgifter. Widerøe avventer kutt i flyruter i nord

– Vil bedre konkurransekraften for distriktsruter.