Arnljot Dybvik søkte i 2010 om om dispensasjoner fra plan- og bygningsloven. Han ønsket å bygge fire utleiehytter på egen eiendom hvor Stillelva renner gjennom og ut i Rensåsvannet som er vernet. Det skriver Jakt og Fiske.

Uten videre søknad eller nabovarsel flytter Dybvik elveløpet til Stillelva med gravemaskin rundt 100 meter og fjerner all kantvegetasjon. Kommunen, der Dybvik er ansatt, gir dispensasjon for å flytte elven som allerede er flyttet, samt å bygge ny hytte der Stillelva rant tidligere. Det er sjefen til Dybvik som er saksbehandler.

– En farse

Vedtaket påklages av berørte naboer og Naturvernforbundet i Troms. Saken sendes til Fylkesmannen som i 2019 opphever vedtaket og sender det i retur for ny behandling. Fylkesmannen ber også kommunen klargjøre habilitetsspørsmål, og at klager fra naboer og Naturvernforbund må vurderes.

Kommunen sender den gamle saken til ny behandling med ny saksbehandler, som igjen gir Dybvik dispensasjon. Deretter sendes saken på høring hvor Fylkesmannen, NVE, fylkeskommunen, Naturvernforbundet, Renså Utmarkslag og samtlige fem naboer går mot kommunens innstilling.

Erling Antonsen er en av naboene til eiendommen. Han beskriver saksbehandlingen som korrupt.

– På kommunalt nivå er saken behandlet av venner og kolleger, mens klager fra naboer og Naturvernforbund forblir ubehandlet. En farse.

Utsetter saken

Saken behandles på ny. Denne gangen med en tredje saksbehandler som sier at Stillelva ikke kan flyttes.

Kommunen velger å utsette saken til området er befart med sektormyndigheten i juni 2020.

Enhetsleder Jan Egil Strand i Tjeldsund kommune, som var første saksbehandler, ønsker ikke å gi kommentarer utover at saken er under behandling og ligger til politisk avgjørelse.

Jakt & Fiske har også vært i kontakt med leder i planutvalget, Laila Benjaminsen. Hun ønsker ikke å uttale seg i sakens anledning. Heller ikke Arnljot Dybvik ønsker å gi noen kommentarer.