– Viktig å forstå hvorfor Narvik må beholde tingretten

Trygve Slagsvold Vedum mener diskusjonen om å beholde eller legge ned tingretten i Narvik er en god beskrivelse på hvordan deler av landet ribbes for tjenester og arbeidsplasser.