Oslo og Akershus står alene for over halvparten av befolkningsveksten i Norge, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Totalt økte befolkningen i Norge med 39.400 i 2019.

I fem fylker falt folketallet i løpet av fjoråret: Dette gjelder Oppland, Sogn og Fjordane og de tre nordnorske fylkene. Tallene er basert på de gamle fylkene, siden det ikke finnes sammenlignbar statistikk for den nye fylkessammensetningen.

I tillegg til Oslo og Akershus bidro også Rogaland (+ 4.237), Hordaland (+ 3.634) og Trøndelag (+3.079) betydelig til befolkningsveksten.

Det er innvandring som står for mesteparten av befolkningsveksten i Norge. For landet under ett sto innvandringen for 65 prosent av veksten, mens 35 prosent skyldes at det er flere fødsler enn dødsfall.

– Nettoinnvandringen gjør at de fleste fylkene har vekst. Men hvis ikke innvandringen hadde vært der, ville det vært ganske mange flere fylker som hadde mistet folk. De eneste som da fortsatt ville hatt vekst er Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Agder-fylkene, sier seniorforsker Astri Syse i SSB til NTB.

Utflytting i nord

I Nord-Norge falt folketallet med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland i fjor, og Nord-Norges andel av befolkningen er nå nede i 9 prosent. Nedgangen ville ha vært enda kraftigere om det ikke var for innvandring.

– Den største utflyttingsstrømmen går fra Troms og Finnmark. Deretter kommer Nordland og Sogn og Fjordane, sier Syse.

235 kommuner hadde nedgang i folketallet i løpet av fjoråret. Dette gjelder 21 av de 26 kommunene i Oppland og 74 av de 87 nordnorske kommunene, ifølge SSB. I de fleste kommunene hvor befolkningen faller skyldes det både utflytting og at det er færre fødsler enn dødsfall.

– 188 kommuner har nettoutflytting. Stort sett flytter folk til andre deler av landet, men noe skyldes også utvandring, sier Syse.

Unge flytter inn

I over halvparten av kommunene er det flere dødsfall enn fødsler. I flesteparten av disse kommunene faller også befolkningen, men blant unntakene er kommuner som Hvaler, Porsgrunn, Halden, Ringerike, Hamar og Moss.

– Her er det ganske mange gamle folk, noe som fører til at flere dør. Samtidig er det attraktivt for unge å flytte dit, og dette gjør at disse kommunene likevel er på topplisten over hvor befolkningsveksten er størst, sier Syse.

Landets største kommuner har alle fødselsoverskudd, men nettoinnflytting står for mesteparten av økningen i folketallet.

– Stort sett er innflyttingen høyere enn fødselsoverskuddet i storbyene. Dette gjelder både i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, samt Kristiansand og Bærum, sier Syse.

Det er imidlertid fire store unntak her, understreker hun:

– I Lørenskog, Ullensaker, Nordre Follo, og Tønsberg er det veldig stor innflytting sammenlignet med fødselsoverskuddet.

Oslo vokser

Oslos befolkning økte med 12.400 i løpet av fjoråret, og nettoinnflyttingen sto for rundt 7.000 av dette, mens resten tilskrives fødselsoverskuddet.

Nettoinnflyttingen til Oslo kommer i liten grad som flytting fra resten av landet, men består for det meste av innvandring, noe SSB-forskeren blant annet forklarer med høyt press på boligmarkedet.

I stedet vokser nabofylker som Akershus og Østfold mye på grunn av innenlands flytting, og en mindre andel av veksten der skyldes innvandring.

Dette er for eksempel tydelig i kommunene Lørenskog og Ullensaker, som faktisk har høyere netto tilflytting fra resten av landet enn Oslo.

(©NTB)