Folkevalgte møter – uten møtende politikere

Mens koronaviruset Covid-19 tilsynelatende har tatt alt fokus i Narvik kommune, har de forberedt seg til en politisk hverdag som fortsatt skal fungere med møter i politiske råd, utvalg, formannskap og kommunestyre.