…de husker oss bare når de skal ha inn avgifter eller bompenger. I AMCARs årlige spørreundersøkelse om bilpolitikk svarer 81 prosent av befolkningen at de ikke vil ha flere bilbegrensende tiltak i byene. Når det gjelder tiltak som fjerning av parkeringsplasser og stenging av veier, er motstanden også svært sterk. 68 prosent synes det har gått for langt, eller er motstandere av slik politikk.

Jeg elsker bilen fordi den gir meg frihet. I tillegg er det utrolig gøy med bil, og det er ikke rart at mange har bil som hobby. En kartlegging AMCAR gjorde i fjor anslo at det i Norge er rundt 350 000 entusiastbileiere i Norge. I tillegg kommer alle de som drømmer om en fet bil, eller bare trenger bil i hverdagen for å få det til å gå rundt. Bil er praktisk, og det er mange velgere som har det til felles at bilen betyr mye for dem. Men har politikerne skjønt dette?

Det virker ikke slik. Til høsten er det kommunevalg og i ukene fremover skal mange lokallag vedta sine partiprogrammer. Jeg synes bilen burde få en større plass i partiprogrammene, og med positivt fortegn. I alle fall hos de partiene som ikke er ideologiske motstandere av bilfrihet.

Så langt ser det til tider skrekkelig ut. Et borgerlig parti i hovedstaden vil eksempelvis heller ha en by for fotgjengere og syklister. «Veier og gateparkering i sentrum», som de skriver «beslaglegger areal som kan brukes til gode byrom». Javel? De vil utarbeide en «gå-strategi» og videreføre MDGs bilpolitikk dersom de kommer til makten. Det kan være fint å både sykle og gå. Problemet oppstår hvis du skal noe lenger, og gjerne ha med deg en del. En gå-strategi løser ikke det. Og man kan ikke overse bilen på den måten. Og du kan heller ikke ta fra sykepleieren, som ikke har råd til å bo sentralt, parkeringsplassen på jobb. Men flere kommuner gjør nettopp det i sine grønne strategier - og ender nok fort opp uten nok sykepleiere. Som vår undersøkelse viser – få vil ha en slik bilpolitikk, og ingen vil ha færre sykepleiere. Allikevel ender vi der – hvorfor?

Jeg mener det er alt for mye fokusering på negative sider ved bilkjøring, og ikke de mange positive sidene bilisme og transport har, som at veien knytter folk og næringsliv sammen. Veinettet muliggjør besøk til venner og familie, at innsatsfaktorer og ferdigvarer kommer frem i tide og at viktige tjenester blir levert til folk der de er. Bilen gir oss alle velferdsgevinst: Vi får et effektivt og moderne samfunn og verdien er stor.

En fersk rapport utarbeidet på oppdrag fra veidirektøren viser at de positive effektene av veibruk kan anslås til hele 1100 mrd. kroner årlig. Til sammenligning er statsbudsjettets utgiftsside i år på 1750 mrd. kroner, så vi snakker betydelige beløp. Veibruksverdien kan deles inn i verdien av frakt av varer på 580 mrd. kroner, hverdagslogistikk 180 mrd. kroner, fritidsreiser 150 mrd. kroner, og arbeidsreiser og tjenestereiser med 210 mrd. kroner. I tillegg kommer verdien av mulighetene du har til å kjøre, men ikke nødvendigvis benytter deg av og veienes verdi for utrykningstjenester og beredskap.

Jeg vil takke veidirektøren for et nyttig bidrag. Men hvorfor har ingen politikere bedt om en slik utregning før, men bare vært opptatt av å prise negative effekter av bilkjøring gjennom å øke avgifter? Hvorfor er det sånn iver etter å redusere de verdifulle mulighetene mobiliteten på veien gir oss? Akkurat de menneskelige pluss-sidene virker det som om politikerne har glemt. Politikerne burde fra nå av snakke opp bilen som innebærer så mye positivt.

Og kollektivtrafikken kan gjerne forbedres, men den blir aldri like fleksibel og praktisk som bilen. I vår undersøkelse svarte ikke overraskende 81 prosent på landsbasis at kollektivtrafikk ikke er et fullverdig alternativ til bil. I Nord-Norge var hele 88 prosent av den oppfatningen. Kollektivtrafikk er altså ikke et fullverdig svar fra politikerne. Ei heller høyere bompengesatser eller veiprising.

Jeg synes du frem mot kommunevalget skal stille spørsmål om hva politikerne har tenkt å gjøre for deg som bilist? Vil de fjerne parkeringsplasser, eller vil de ha flere? Vil de stenge veier, eller vi de åpne dem? Vi de gjøre det dyrere å passere bomstasjonene? Vi som elsker, trenger og bruker bilen er mennesker, og vi er velgere. Kan politikerne love oss at flertallet av velgerne bestemmer – eller skal de fortsette å gi 8 av 10 velgere en bilpolitikk de ikke vil ha? Mer bilentusiasme hos politikerne takk!