Mandag 21. november starter arbeidet med å kartlegge tilstanden på Beisfjordbrua sør for Narvik sentrum. Arbeidet vil pågå fra klokken 8–16 på ukedagene. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Ett kjørefelt vil være stengt mens arbeidet pågår, og det blir manuell dirigering av trafikken. Fartsgrensen reduseres til 50 km/t. Trafikantene må være forberedt på at det kan bli noe ventetid. Utenom arbeidstid og i helga vil trafikken gå som normalt, forteller Tarjei Karlsen Bruaas, overingeniør i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold.

Mye trafikk

Brua har en gjennomsnittlig trafikk på 9750 kjøretøy i døgnet.

– Beisfjordbrua trenger vedlikehold. Siden det mangler omkjøringsmuligheter, er det svært viktig å være i forkant med vedlikeholdet for å unngå at brua må stenges.

I første omgang skal brua undersøkes for å finne ut hvilken tilstand den er i.

– Vi skal kartlegge statusen på brua for å planlegge vedlikehold på kort og lang sikt. Beisfjordbrua er kritisk både for lokaltrafikk, gjennomgangstrafikk og varetransport, derfor er det viktig at vi får gjort de rette tiltakene til rett tid, sier Karlsen Bruaas.

Stenger ett kjørefelt

Under inspeksjonen brukes både underbrulift og annet utstyr for å komme til over hele brukonstruksjonen. Derfor stenges ett kjørefelt av gangen.

Inspeksjonen av Beisfjordbrua utføres av Multiconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen.

– Det er mørketid, og de som utfører bruinspeksjonen må jobbe nært biltrafikken. Vær oppmerksom og vis hensyn til trafikkdirigentene og de som jobber på brua, oppfordrer Tarjei Karlsen Bruaas.

Store problemer sist

I slutten av august ble overgangen mellom brua og E6 på sørsiden fikset. Det skapte store problemer første dagen. da strakte køa seg fra brua og helt inn til Narvik sentrum under ettermiddagsrushet. Etter en evaluering innførte Statens vegvesen manuell dirigering og etter det fløt trafikken greit. Nå iverksetter de manuell dirigering med en gang.