En verneplan for følgende steder er sendt ut på høring:

  • Storberget og Iselva naturreservater i Narvik kommune
  • Kilvasskogen naturreservat i Hamarøy kommune
  • Ørnodden naturreservat i Grane kommune

Det melder Statsforvalteren i Nordland på egne nettsider.

Iselva og Storberget har et areal på henholdsvis 628 og 1929 dekar, ifølge Statsforvalteren.

Verneplanarbeidet ble startet opp i juni i år, og er en del av ordningen med frivillig vern av skog.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2022.