– Det er krevende tider for norsk luftfart. Økningen i antall reisende i sommer er positivt, men det er stor usikkerhet knyttet til trafikken fremover. Forlengelse av minimumstilbudet bidrar til forutsigbarhet for viktige strekninger i det norske innenlandsmarkedet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en pressemelding.

Han viser til at ferietid ga en oppsving i trafikktallene, men at man nå forventer en reduksjon etterspørselen etter flyreiser.

Samferdselsdepartementet har avtale med Widerøe, SAS og Norwegian om at grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalen ble inngått 25. mars, og er siden forlenget flere ganger. Nå forlenges avtalen til 30. september.

Evenes

SAS og Norwegian flyr følgende ruter fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes:

Evenes – Oslo: Minimum to daglige rundturer. Seks dager i uken, 12 rundturer i uken.

Stokmarknes

Fra 17. august inkluderes flyruten Stokmarknes – Tromsø i minstetilbudet, mens flyruten Bergen – Kristiansand tas ut av det statlige kjøpet. De nye avtalene innebærer noen rutejusteringer, og en videre nedtrapping av det statlige tilskuddet.

Siden 1. juli har det vært normal sommerproduksjon på FOT-rutene.