Bruker over 100 millioner kroner på den gamle tunnelen

I fjor høst startet arbeidet med å oppgradere tunnelen til dagens sikkerhetskrav. De er cirka halvveis med sprengningsarbeidet.