Derfor har Forsåtunnelen skiftet navn

Statens kartverk har vedtatt at tunnelen skal hete Forsatunnelen og at det samiske navnet er Fuorssutunealla.