Gå til sidens hovedinnhold

Forsikringsselskapet ser en tydelig svindeltrend: Menn og unge er verst

Artikkelen er over 2 år gammel

I fjor avdekket forsikringsbransjen rekordmange 1.157 forsøk på forsikringssvindel. Det ble avslørt svindel for 314 millioner kroner, og verstingene er de under 30 år.

Det melder forsikringsselskapet Tryg Forsikring.

– Sterkt fokus på forsikringssvindel medfører at flere sviksaker avdekkes. Svindlerne stjeler fra fellesskapet og det er vår plikt å avsløre slike svik. Denne kampen sparer ærlige kunder for millioner av kroner i ekstra forsikringspremie, sier Rune Skare, utredningssjef i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Flest svindelsaker innen privatforsikring

I fjor ble det avdekket 827 svindelsaker for til sammen 112,3 millioner kroner innen privatforsikring. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 136.000 kroner per sak. Den største saken dreide seg likevel om et beløp på over sju millioner kroner alene, ifølge forsikringsselskapet.

Utredningssjef Rune Skare forteller videre at det gjerne er bygnings- og innboforsikring det er snakk om. Ofte overdriver de som melder inn saken den reelle skaden, eller så arrangerer de skaden. Typiske eksempler er meldinger om brann eller innbrudd.

– Vi har flere tilfeller der vi har avdekket at gjenstander som kunden hevder har blitt stjålet ved innbrudd enten har blitt solgt, gjemt unna eller tilbakelevert til butikken der gjenstanden var kjøpt, sier Skare.

Arrangerte bilkollisjoner

Én av tre saker innen skadeforsikring dreier seg om bil. I fjor ble det avdekket drøye 300 svindelforsøk innen motorkjøretøy til en samla verdi av rundt 38 millioner kroner. I snitt ble det med andre ord svindlet for vel 126.000 kroner per sak.

– Vi ser en trend der kjøretøyene bevisst blir påført skader som utløser erstatning, såkalte «arrangerte kollisjoner», sier Skare videre i pressemeldingen.

Slik svindel er ifølge Skare vanskelig å avsløre, men takket være nye verktøy som gjør det lettere å rekonstruere skadeforløpet kan nå slike kollisjoner avdekkes effektivt.

Flest menn tatt for svindel

I fjor var 68 prosent av dem som ble tatt for svindel menn, mens 32 prosent var kvinner. De unge går av med seieren som svindel-verstingene i år igjen. Aldersgruppa 20–29 år topper svikstatistikken for personbil, innbo og reise, mens aldersgruppa 30–39 år topper tallene for syke- og uføreforsikring.

– Det kan se ut som at yngre forsikringstakere er mer tilbøyelige til å svindle enn de godt voksne, sier Skare, og understreker at det finnes svindlere i alle aldre og inntektsgrupper.

– De fleste svindelforsøkene blir avdekket internt, men vi mottar også en del tips. Vi samarbeider dessuten med NAV om å utveksle opplysninger der enten vi eller NAV har mistanke om svindelforsøk, sier Skare.

Forsikringsbransjen sendte i fjor hundrevis av politianmeldelser for forsikringsbedrageri. En rekke av disse ender med domfellelse, ifølge Tryg Forsikring. Å bli tatt for forsikringssvindel er fort både ubehagelig og dyrt.

– Du taper gjerne all rett til erstatning, i tillegg til at du blir oppsagt som kunde og risikerer fengsel, sier Skare.

Kommentarer til denne saken