Ballangen bygdeutviklingslag vil få en viktig rolle i det videre planarbeidet som kommunen skal starte opp i forbindelse med industrisatsningen som Aker har planlagt med oppkjøpet av Ballangsleira.

Det kom frem på informasjonsmøte som ordfører Rune Edvardsen og rådmann Lars Skjønnås holdt i Ballangen tirsdag kveld.

Ordføreren kunne fortelle at gjennom bygdeutviklingslaget kan innbyggerne i Ballangen komme med innspill til både planarbeidet, men også innspill på hvordan kommunen kan legge til rette for den veksten og utviklingen av Ballangen som vil komme som følge av Aker-etableringen.

– Vi vil lytte til hva Ballangen bygdeutviklingslag mener, utrykker Edvardsen.

– Forsiktig optimisme

Styreleder Hanne Mikalsen og styremedlem Anders Nymo forteller at Ballangen bygdeutviklingslag ble opprettet for vel en måned siden, og at de ikke helt har kommet i gang med hva de skal jobbe med av saker. Men ifølge henne er målet å skape bolyst og trivsel i Ballangen, og videre være et kontaktpunkt mellom innbyggerne i Ballangen og den administrative- og politiske ledelsen i Narvik kommune.

– Vi skal være et talerør inn til kommunen, og komme med våre innspill mens planarbeidet pågår, forteller Mikalsen.

At de nå får en viktig rolle i det som skal skje i Ballangen de neste årene vil den nyetablerte bygdeutviklingslaget ta med seg videre når de skal begynne arbeidet, men både Mikalsen og Nymo kan allerede nå fortelle at folk fra Ballangen er spent på hvor tettpakket med industri det vil bli på Ballangsleira.

– Folk er redd for at industrien blir trukket helt ned til sjøen slik at innbyggerne mister tilgangen til fjorden. I tillegg er det mange som tenker på hva all industri vil medføre av støyplager, forteller Mikalsen.

Men de påpeker at folk flest i Ballangen er positiv og forsiktige optimister med tanke på det som skal skje i Ballangen, og at ny virksomhet er noe som folket har lengta etter i lang tid, og trekker frem de tidligere planene om datalagring som skulle gi 1000 nye arbeidsplasser.

I tillegg er de fornøyd med rådmannens og ordførerens forsikringer om at dagens sentrum av Ballangen skal bestå, og at de også ønsker å komme i gang med boligbygging i Ballangen.

– Men vi ønsker nå å få innspill fra folk i Ballangen, både hva som gjelder Aker og andre ting som de ønsker vi skal jobbe med, utrykker bygdeutviklingslederen.

Haster med å komme i gang

Under informasjonsmøtet kunne rådmann Lars Skønnås fortelle om prosessen som resulterte i det som flere har omtalt som den største industrisatsningen i Norge gjennom tidende. Nær 50 milliarder kroner skal investeres i Narvikregionen, og rådmann sammenlignet dette med investeringene til Hålogalandsbrua, LKAB malmsilo og det nye sykehuset i Narvik, og gange det opp med fire.

Hvor mange arbeidsplasser som vil følge av industriplanene til Aker ville både rådmannen og ordfører Rune Edvardsen være forsiktige med å anslå, men begge kunne fortelle at kommunen skal få gjort en større analyse som skal vise fremtidig behov for arbeidskraft både i Ballangen og i resten av regionen.

Men både Skjønnås og Edvardsen utrykker at det haster med å komme i gang, og spesielt viktig er paner om mer boligbygging i hele regionen.

– De største utfordringene er rekruttering og innkvartering. Vi må komme i gang og bygge raskt og permanent, forteller rådmannen. Han er noe usikker på hvor mange byggeklare boligtomter det finnes i Ballangen, men sier at dette er noe av det som kommunen jobber med å få oversikt over.

Avtale om tilbakekjøp

Når Aker er i gang med etableringen på Ballangsleira, kunne ikke rådmannen svare på, men sier til de fremmøtte at ut i fra de signaler som Aker-ledelsen har gitt så er planene i Ballangen noe av de første som vil realiseres.

Et annet viktig poeng som ordfører Rune Edvardsen ville understreke er at kommunen har en avtale om tilbakekjøp av eiendommene som er solgt til Aker dersom det skulle vise seg å ikke bli nye arbeidsplasser i fremtiden.

– Og det til en helt annen og rimeligere pris, fastslår han.

Etter møtet kunne en glad og fornøyd ordfører skryte over både oppmøtet, og alle de gode spørsmålene som kom fra salen og fra de som fulgte møtet på nett. Edvardsen opplyser at vel 120 mennesker var tilstede på informasjonsmøtet, mens vel 150 fulgte møtet på nett.