Folkehelseinstituttet kom tirsdag med et nytt scenario for når alle aldersgrupper i Norge kan forvente å få sin første og andre dose av koronavaksinen. Det skjer dagen etter at det ble kjent at Norge får 900.000 doser færre av Pfizer-vaksinen i juli, august og september.

I det oppdaterte scenarioet anslår FHI at aldersgruppen 18–41 år, som er sist på prioriteringslista, vil få tilbud om sin første dose i uke 31–32 – altså i begynnelsen eller midten av august. Det er to–tre uker senere enn i det forrige scenarioet på uke 29.

Dose to er ytterligere forsinket. FHI anslår at alle voksne vil ha fått tilbud om sin andre dose i uke 40-41, altså i begynnelsen eller midten av oktober. Det er en forsinkelse på fire–fem uker fra forrige anslag, som var uke 36.