– Det har ikke på noen måte vært en satsing som står i forhold til hvor stort dette folkehelseproblemet er, sier Walby til avisen.

Walby er spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Årlig dør mellom 500 og 600 personer i selvmord. Til sammenligning døde det i 2018 108 personer i trafikken. Medianalderen for dem som begår selvmord, er 47 år. To av tre av dem som begår selvmord, er menn.

– Halvparten av alle som dør i selvmord, har et eller annet forhold til behandling psykiatrien fra før, så vi er nødt til å ha en spesiell satsing på å få ned tallene blant dem som allerede er i behandling, sier Walberg til Adressa.

I tillegg til dette mener Walby at det er viktig å nå ut til flere.

– Det andre er at vi åpenbart må bli bedre på å nå ut med hjelp til flere – ikke bare de som allerede er pasienter, sier Walby.