Gå til sidens hovedinnhold

Forskere hevder det finnes fire store personlighetstyper. Hvilken er du?

Artikkelen er over 3 år gammel

Basert på hvordan man scorer på fem ulike personlighetstrekk, har forskere nå definert fire store personlighetstyper.

Er du gjennomsnittlig, reservert, selvsentrert eller en rollemodell?

Det er de fire store personlighetstypene definert av fysiker og professor Luis Amaral ved Northwestern University i USA.

I en studie publisert i Nature Human Behaviour har 1,5 millioner mennesker fra hele verden besvart fire ulike spørreskjema, hvert med mellom 44 og 300 spørsmål. Besvarelsene har utgjort et enormt datagrunnlag for å analysere personlighetstyper, et grunnlag man tidligere ikke hadde, sier forskerne.

- Folk har forsøkt å klassifisere personlighetstyper siden Hippokrates sin tid, men tidligere forskningslitteratur har ment at det bare er tull, sier William Revelle, psykologiprofessor ved Northwestern University.

Fem personlighetstrekk

Personlighetstypene er basert på hvordan man scorer på fem personlighestrekk: Nevrotisisme, ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet.

Disse fem trekkene er godt kjent i psykologien, og er også grunnleggende elementer i den anerkjente personlighetstesten NEO PI-R, som bygger på femfaktormodellen «The big five».

Alt etter hvordan man scorer på de fem trekkene, har Amaral delt inn i fire personlighetstyper:

1. Gjennomsnittlig

Hvis du har gjennomsnittlig personlighetstype, scorer du høyt på nevrotisisme og ekstroversjon, samt gjennomsnittlig i medmenneskelighet og planmessighet. Du scorer imidlertid lavt på åpenhet. Dette er den vanligste personlighetstypen.

2. Reservert

Hvis du har reservert personlighetstype, er du verken åpen eller nevrotisk. Du scorer relativt midt på treet når det gjelder de tre andre faktorene: ekstroversjon, medmenneskelighet og planmessighet.

3. Rollemodell

Rollemodeller scorer lavt på nevrotisisme, men høyt på de andre trekkene. Er du en rollemodell, er du mest sannsynlig en god leder, som er til å stole på og er åpen for nye ideer.

4. Selvsentrert

Har du en selvsentrert personlighetstype scorer du høyt på ekstrovasjon, men lavt på de andre faktorene. Altså kan du ofte være festens midpunkt, men være utfordrende å komme overens med på andre områder.

- Folk endrer seg

Men det er ikke nødvendigvis slik at man passer 100 prosent inn under en av personlighetstypene, sier forskerne bak studien.

Kanskje faller du under to ulike personlighetstyper, eller kanskje har du tidligere vært en klar «reservert» type, men har nå blitt en «rollemodell»? Det er helt vanlig. Eldre mennesker er for eksempel mindre nevrotisk og kanskje mer åpen og tillitsfulle enn yngre mennesker.

- Folk er i endring. De blir i større grad integrert i samfunnet, og tar til seg personlighetstrekk som er mer sosiale dess eldre man blir, sier Amaral til TIME.

FAKTA: DE FEM PERSONLIGHETSFAKTORENE FORKLART

Nevrotisisme: Følelsesmessig ustabilitet med tilbøyelighet til angst, irritabilitet, depresjon, bekymring og forlegenhet.

Ekstroversjon: Tiilbøyelighet til å søke ytre spenning, sosial deltakelse, være dominant og markere seg selv i sosiale sammenhenger.

Åpenhet: Tilbøyelighet til fantasi, åpenhet for alternative muligheter,  ny kunst, samt åpenhet for egne og andres følelser.

Medmenneskelighet: Tillit til medmennesker, omtanke for andre, føyelighet og medgjørlighet.

Planmessighet: Tilbøyelighet til systematikk og orden, selvdisiplin og pålitelighet.

Kilde: Tidskrift for norsk psykologforening og Northwestern University

Kommentarer til denne saken