Forslag om skolestruktur: Narvik får nei til reiselivslinje

Fylkesdirektøren har kommet med sitt forslag til skolestruktur. Det endelige forslaget skal behandles i desember.