Torsdag den 25.03.2021 skulle kommunestyret ta stilling til ny plass i Tysfjord for fiskeoppdrett under MULBUKTTINDEN i Tømmeråsfjorden.

I den anledning har vi kontaktet folk i Kjøpsviks for og få Kjøpsviks syn på dette. Samlet konklusjon er at det ikke må etableres noe form for akvakultur i disse områdene som tilhører Narvik Kommune. Det er snakk om merder med villfanget torsk for og skape stabil tilgang på torsk til en lokal bedrift. Det skal også starte opp to anlegg for laks/ørret hver på 3.120 tonn.

Fylkesmannen fraråder sterkt dette. Det er også i strid med uttalelsen fra lokale fiskere og lokalbefolkning. Og etablere disse anleggene kan medføre stor skade på annen fiskeslag i sjøen. Vi snakker også om at en slik etablering er midt i hummerens leve område.

Narvik Senterparti velger og ta hensyn til alle innsigelser fra lokal befolkningen og lokale fiskere og tar dette til etterretning. Vi går ikke inn for og gi noen konsesjoner av akvakultur i dette området.