Først gikk han konkurs med ett byggefirma. Nå er neste firma også konkurs

Ioan-Vasile Pop overførte en del av virksomheten etter konkursen i Pop byggtjenester i fjor til Tekla bygg AS. Nå er dette selskapet også slått konkurs.