Gå til sidens hovedinnhold

Forstår ikke problemet med å mikse elever fra ulike skoler?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Slik er overskriften hos Fremover der det vises til en samtale med meg og mitt innlegg i siste kommunestyremøte. Overskriften samsvarer ikke med hva Fremover siterer meg på; “Jeg forstår at ungdommene vil ha det trygge og gode”. Avisen velger jo selv sin overskrift. At noen blir provosert av overskriften og mitt fornøyde glis i nytt hus forstår jeg.

Denne saken er i utgangspunktet ikke en politisk sak. Flertallet har fattet vedtak om ungdomsskolene. Administrasjonen skal så effektuere. Dersom ikke administrasjonen kan gjøre dette forsvarlig og innenfor tildelte rammer vil det bli en politisk sak. Om administrasjonen ikke skulle redusere antall 10. klasser, og dermed mikse elevene slik de planlegger, vil det ha en kostnad på 1,5 mill. I møtet ble det nevnt fra en representant at dette kunne tas fra utdanning av lærere samt spesialpedagogiske tiltak i skolen. Dette advarte jeg mot i mitt innlegg, da det vil ha store konsekvenser for elever med særskilte behov. Det ble og poengtert fra administrasjonen at miljøtjenesten er særdeles viktig.

Jeg ordlegger meg om robuste ungdommer. De aller fleste er det. De vil videreutvikle sin sosiale kompetanse ved å få endret klassesammensetning, og noen vil synes det er spennende.

Så vil det nok være noen dette er vanskelig for. Jeg har nå fått kjennskap til foreldre som har ungdommer som sliter. Og det er nettopp disse ungdommene midlene er tiltenkt, spesialpedagog og miljøtjeneste. I et spørsmål til ordfører tidligere i vinter har MDG etterspurt hvordan kommunen har fulgt opp elever som sliter i pandemien.

I kommunestyremøtet fikk vi informasjon om at etter 1. kvartal har kommunen et økonomisk avvik på 11 millioner. Det medfører at rådmannen må treffe tiltak for å redusere driften. Oppvekst er en av de store områdene i kommunen. Dermed er det å anta at rådmannen vil foreslå at skolene må redusere sine budsjetter med flere millioner. Skal en da i en slik økonomisk situasjon øke med 1,5 mill for ungdomsskolen, og med et tiltak som ikke nødvendigvis anbefales på pedagogisk grunnlag? Gjøres det må kanskje omsorgssektoren ta en enda større andel av reduksjonen i neste budsjettsaldering.

Jeg og MDG har tillit til at administrasjonen vil løse denne oppgaven på best mulig måte, med en nøye gjennomtenkt løsning på sammensetning av klassene med utgangspunkt i elevenes behov og trygghet. Vi må evne å se løsninger i denne situasjonen som både tar høyde for elevenes beste og det økonomiske aspektet, ikke enten eller.

Selv om ikke alle er fornøyde akkurat nå har jeg tro på at det er mulig.

Kommentarer til denne saken