Det er krig i Europa, og krigen tiltar fra dag til dag. En stormakt viser sine muskler.

- Vi frykter Norge i nord er mest sårbar, om krigen eskalerer. Det er her grensen mot Russland er. Vi ber myndighetene sette inn alle tilgjengelige tiltak for å forsvare oss i nord.

- Vi ber norske myndigheter stanse all samhandling med Russland og innføre kraftige sanksjoner, så lenge krigen herjer.

- Vi støtter det ukrainske folk i deres kamp for å få leve i et fritt og demokratisk land. Norske myndigheter må bidra med all støtte og hjelp til Ukraina.