Søndag fortalte Fremover at Luftforsvarsstaben er bedt om å vurdere Evenes som base for innfasing av de nye maritime patruljeflyene P-8A Poseidon. Etter det Fremover kjenner til var Luftforsvarsstabens anbefaling før jul at de nye flyene skulle fases inn på Andøya.

Norge har bestilt fem P-8A Poseidon-fly som skal avløse dagens P-3 Orion som har base på Andøya. Stortinget har imidlertid bestemt at de nye flyene skal ha base på Evenes, og at Andøya flystasjons kal legges ned. Evenes flystasjon blir også framskutt operasjonsbase for norske og allierte kampfly.

Forsvaret har fått ny informasjon

I en e-post til Fremover mandag kveld kommer kommunikasjonssjef i Luftforsvaret oberstløytnant Stine Barclay Gaasland med en presisering av prosessen rundt valget av base for innfasing av de nye flyene – og hvorfor Evenes nå skal vurderes.

Gaasland skriver: Forsvaret skal komme med en helhetlig anbefaling på midlertidig lokasjon av P-8 med bakgrunn i forsinkelser på endelig bygningsmasse for P-8. Anbefalingen baserer seg på god dialog og innspill mellom Luftforsvarsstaben og Forsvarsstaben.

Luftforsvaret ble den 22. august 2019 bedt om å utrede og anbefale alternativ lokasjon for mottak og drift av P-8 i påvente av permanent løsning på Evenes. Evenes ble ikke vurdert på grunn av innspill fra Forsvarsbygg om at Evenes ikke var aktuell grunnet pågående byggeaktivitet.

Etter dette har Forsvaret fått ny informasjon om byggeaktiviteten på Evenes, som likevel gjør denne flystasjonen til et mulig alternativ. Luftforsvaret mottok derfor et nytt oppdrag fra Forsvarsstaben den 17. januar 2020 om å levere et oppdatert innspill som inkluderer en vurdering av Evenes som midlertidig lokasjon på lik linje med øvrige alternativer. Luftforsvaret jobber nå med en oppdatert utredning hvor Evenes også vurderes.

Protester fra Avinor

Byggingen av hangaren som skal huse de nye de nye maritime patruljeflyene på Evenes ble forsinket etter at Avinor krevde at hangaren måte flyttes på grunn av økt fare for turbulens – under gitte vindforhold.

Den opprinnelige planen var at hangaren og all nødvendig infrastruktur til flyene skulle stå ferdig på Evenes i august 2022, men på grunn av at denne nå må flyttes og delvis prosjekteres om kan ferdigstillelsen bli inntil ett år forsinket.

I Fremovers artikkel søndag skrev vi at Evenes i første omgang ikke ble vurdert som base for innfasingen av de nye flyene, på grunn av stor byggeaktivitet. Det ble ikke vurdert som hensiktsmessig å operere flyene fra Evenes før hangarer og all ny infrastruktur sto klart– noe Stine Barclay Gaasland nå bekrefter.

Uansett hvilke alternativer Forsvaret velger må det bygges en midlertidig hangar for de første flyene som kommer. Årsaken er at Forsvaret i dag ikke har noen hangarer som er store nok til de nye flyene.

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret oberstløytnant Stine Barclay Gaasland sier til Fremover at Luftforsvarsstaben skal levere sin innstilling til Forsvarsstaben innen tirsdag 4. februar.