Fredag før lunsj markeres denne dagen som skal minnes soldater og ansatte som har falt i Forsvarets tjeneste, enten under trening, øvelser eller ved operasjoner i Norge eller i utlandet det siste året. Markeringene har vært arrangert hvert år siden 2007.

Årets talere er ordfører Bengt Magne Luneng fra Målselv og oberst Steinar Dahl fra Hærstaben.

Oberstløytnant Gerd Rødland er konferansier og major Peder Myren fra Maritim helikopterving på Bardufoss, holder bønn på linjen.

Signalister fra Hærens musikkorps i Harstad deltar med oversersjantene Maren Ingeborg Tjernsli og Erik Fossen Nilsen.

På grunn av koronasituasjonen er arrangementet i år lagt til dagtid. Det er åpent for publikum.