Det er Teknisk Ukeblad som kan fortelle at Forsvaret har varslet en lang periode med økt militær aktivitet på Rygge flystasjon. Flystasjonen er den av de norske flystasjonene som ligger nærmest konfliktområdet i Ukraina, samt gasslekkasjen i Østersjøen.

Forsvaret har ifølge Teknisk ukeblad meldt om at sivile fly må holde seg unna basen i seks uker, og at fly som står plassert på flyplassen flyttes før 3. oktober. Forsvaret har ikke ønsket å svare utfyllende på hva som skal skje på Rygge, annet enn «økt militær aktivitet» på flystasjonen.

Stortinget godkjente 3. juni i år en tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid, «Supplementary Defense Cooperation Agreement» (SDCA). Formålet med denne avtalen er å etablere et rettslig rammeverk for tilstedeværelse av amerikanske styrker på norsk territorium. Slike områder skal ifølge avtalen kunne etableres på Rygge, Sola og Evenes flystasjoner samt på Ramsund orlogsstasjon.