I en pressemelding fra Forsvarsdepartementet går det fram at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på onsdag skal besøke Evenes flystasjon. Her skal han blant annet markere byggestarten for basen til de nye maritime patruljeflyene, samt den fremskutte operasjonsbasen for kampfly.

På Evenes skal forsvarsministeren også åpne et nybygg på flystasjonen – og avduke et nytt skilt for Evenes flystasjon.

Det var i november 2016 at Sortinget vedtok å samle kampfly og de maritime patruljeflyene på Evenes. Kampflybasen skal stå ferdig høsten 2021, mens basen for de maritime patruljeflyene skal stå klar høsten 2022.

 

Den totale kostnadsrammen for utbyggingen av Evenes flystasjon er gitt av Stortinget på til sammen 4,2 milliarder kroner.