Forsvaret har styrket tilstedeværelsen i nordområdene i fjor, og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kaller det en ny normalsituasjon.

Forsvarssjefen la tirsdag fram årsrapporten for Forsvaret for 2017. Etter mange års underfinansiering og kutt er Forsvaret nå inne i en opptrappingsplan fram mot 2020. Dette blir gjenspeilet i økt aktivitet i året som er gått. Forsvarssjefen fortalte også om økt grad av norsk suverenitetshevdelse og tilstedeværelse i nordområdene.

– Et høyere nivå på den militære tilstedeværelsen i nordområdene er nå en ny normalsituasjon. Marinen gjennomførte 48 prosent av sin aktivitet i nordområdene i 2017 og med et kontinuerlig tilstedeværelse av minst én ubåt, sa Bruun-Hanssen i sin redegjørelse.

Også Hæren øver nå mer i Finnmark.

Mens det er forsinkelser på flere områder, blant annet innføringen av NH90-helikoptrene som er flere år bak planen, går imidlertid innføringen av det nye jagerflyet F-35 etter planen.

Her kan du se forsvarssjefens presentasjon i opptak: