Riksrevisjonen i rapport til Stortinget: – Forsvarets helikoptre blir 14 år forsinket

 Riksrevisjonen med riksrevisor Per Kristian Foss i spissen, konkluderer med at Forsvaret må ta noe av ansvaret for at leveringen av helikoptrene NH90 trolig blir 14 år forsinket. Her er et helikopter avbildet i forbindelse med en sambandstest utenfor Bodø. Foto: Marius Vågenes Villanger, Forsvaret

Riksrevisjonen med riksrevisor Per Kristian Foss i spissen, konkluderer med at Forsvaret må ta noe av ansvaret for at leveringen av helikoptrene NH90 trolig blir 14 år forsinket. Her er et helikopter avbildet i forbindelse med en sambandstest utenfor Bodø. Foto: Marius Vågenes Villanger, Forsvaret

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

NETTAVISEN: – Leveransen av NH90-helikoptrene ser ut til å ta 14 år lenger enn avtalt, skriver Riksrevisjonen.

I januar landet det første av i alt 14 helikoptre av typen NH90 på norsk jord – ti år forsinket. Innkjøpet har vært en plage for Norge i en årrekke. allerede i 2012 vurderte Norge å bryte kontrakten.

Riksrevisjonen har nå undersøkt prosessen rundt anskaffelsen av

disse maritime helikoptrene. Rapporten blir overlevert Stortinget 25. oktober.

Torsdag overleverte Riksrevisjonen rapporten til Stortinget. Revisjonen har også sett på planleggingstiden for store samferdselsprosjekter, og konkludert med:

– Vår undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle fasene i planprosessen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

14 år forsinket

«Leverandøren av nye helikoptre til Forsvarets kystvaktskip og fregatter har en stor del av ansvaret for forsinkelsene, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok. Leveransen av NH90-helikoptrene ser ut til å ta 14 år lenger enn avtalt» konkluderer Riksrevisjonen.

Les hele rapporten her.

– Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Få helikoptre i luften

I dag er det levert åtte helikoptre, men i 2017 var bare ett av disse tilgjengelig.

«De øvrige ventet på reservedeler og vedlikehold. Vedlikeholdsbehovet
har vist seg å være cirka 15 ganger større enn forutsatt for endelig versjon. Driftskostnadene ser ut til å bli svært høye» skriver Riksrevisjonen.

Rapporten konkluderer også med at Forsvarets grunnleggende planverk for vedlikehold, forsyning og drift av materiellet til helikoptrene var for dårlig. Et utkast til driftsplan for materiell forelå først i juli 2017, og ble nylig godkjent.

– I Forsvaret har verken planleggingen, bemanningen eller koordineringen av de involverte vært god nok, framholder Foss.

Valgte leverandør uten erfaring

Rapporten konkluderer videre at det var forutsatt at det skulle velges helikopter med kjent teknologi og dokumentert driftssikkerhet, men at kontrakten som ble inngått i 2001, var med et selskap uten produksjonserfaring og med et nytt, uprøvd helikopter. NH90s er laget av Nato Helicopter Industries (NHI) som eies av fire selskaper i fire land.

– NHI har åpenbart mye av ansvaret for forsinkelsene. Samtidig er viktige forutsetninger for anskaffelsen ikke fulgt opp godt nok på norsk side. Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i grunnlaget for å velge NH90, og ikke tok risikoen på større alvor, sier riksrevisor Foss.

For dårlig kontrakt

Revisjonen påpeker at kontrakten med NHI var for dårlig. Størrelsen på dagmulktene var for små og vedlikeholdsgarantien var for dårlig. Det ga leverandøren svake insentiver til å overholde leveranseforpliktelser. Kontrakten har heller ikke sikret stabil forsyning av reservedeler.

Riksrevisjonen mener at Forsvaret har undervurdert prosjektet.

– Svak planlegging av et så stort prosjekt med så mange aktører, delleveranser og stort behov for koordinering, har vært en viktig årsak til den svake framdriften. For lite bemanning innen både vedlikehold, reservedelsforsyning og anskaffelser har også bidratt til forsinkelsene, konstaterer Foss.

Artikkeltags