Forsvarsbygg fra Bardufoss: Mister 60-70 arbeidsplasser til Setermoen

Forsvarsbygg vil flytte hele administrasjonen og støtteelementer på Bardufoss til Setermoen.