– Det gir enorme muligheter

Avtalen som torsdag ble skrevet under mellom Narvik havn og Forsvaret kan få stor betydning for hele regionen. Med er også Narvik og Evenes kommuner som sammen med de nevnte skal kartlegge muligheter og flaksehalser for å sikre beredskapen og en effektiv logistikk for Forsvaret i Ofoten. Fra venstre Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon, ordfører Rune Edvardsen, ordfører Svein Erik Kristiansen og havnedirektør Rune Arnøy.

Avtalen som torsdag ble skrevet under mellom Narvik havn og Forsvaret kan få stor betydning for hele regionen. Med er også Narvik og Evenes kommuner som sammen med de nevnte skal kartlegge muligheter og flaksehalser for å sikre beredskapen og en effektiv logistikk for Forsvaret i Ofoten. Fra venstre Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon, ordfører Rune Edvardsen, ordfører Svein Erik Kristiansen og havnedirektør Rune Arnøy. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Narvik havn skrev under avtale med forsvaret i går.

DEL

Ikke gå glipp av Fremovers supertilbud i Vinterfestuka. Få Fremover+ for bare én krone i en hel måned.

I sitt fagmilitære råd har forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen allerede gitt Ofoten et stempel som et av de strategisk viktigste områdene for forsvaret av Norge.

Strategisk svært viktig

Da sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon, Petter Jansen, i går skrev under en intensjonsavtale med Narvik havn, bekreftet han også signalene om Ofoten som strategisk svært viktig som ble gitt fra forsvarssjefen i oktober i fjor.

– Det finnes ikke et område i Norge som er så kompakt som Ofoten med tanke på logistikk og mottak av eget og alliert materiell, sier Petter Jansen.

Saken fortsetter under kartet

Ofoten beskrives av Petter Jansen som et av de mest kompakte logistikkområdene i landet.

Ofoten beskrives av Petter Jansen som et av de mest kompakte logistikkområdene i landet.

Foran seg har han et kart med en firkant som favner Ofotfjorden, havner i Ballangen, Narvik og Evenes, Ramsund orlogsstasjon, jernbane, vei – og ifølge Jansen – en av landets beste flyplasser på Evenes.

Alt innen en rekkevidde på under én time langs landeveien fra Narvik.

Kort reaksjonstid

Avtalen som ble skrevet under mellom Forsvaret og Narvik havn kan bli starten på et samarbeid som kan for ringvirkninger lagt ut over kaidekket på havna i Narvik.

– Forsvaret har nå krav på seg til å med en betydelig reaksjonsevne, forklarer Jansen.

LES OGSÅ: Frykter ikke Andenes

I den nye sikkerhetspolitiske situasjonen Norge må ta hensyn til, er det ikke lenger snakk om måneder fra tanken er tenkt – til eget og alliert militært utstyr må være på plass i en krisesituasjon.

Ifølge Jansen er kravet til reaksjonstid nå atskillig kortere.

Forsvaret er også under økonomisk press, noe som gjør at det må tenkes nytt.

Stor kostnadsfordel

– Forsvarets forskningsinstitutt har gjort beregninger som viser at det sivile logistikkapparatet kan levere til en brøkdel av det vi selv makter, og med en reaksjonsevne som er atskillig bedre, sier Jansen.

– Forsvarets forskningsinstitutt har gjort beregninger som viser at det sivile logistikkapparatet kan levere til en brøkdel av det vi selv makter, og med en reaksjonsevne som er atskillig bedre.

Petter Jansen, sjef Forsvarets logistikkorganisasjon

Årsaken forklarer han med at den sivile transportsektoren er konkurranseutsatt, og må yte.

– De leverer 24 timer i døgnet, syv dager i uken, og har en kapasitet som lang overgår våre behov.

Med et samarbeid med Narvik havn håper nå Forsvaret å kunne utnytte både kostnadsfordelen og ikke minst effektiviteten som de sivile aktørene kan tilby.

LES OGSÅ: Det meste er fortsatt i nord

Samarbeid med sivile aktører er imidlertid ikke nytt for Forsvaret. Ifølge Jansen har Forsvarets logistikkorganisasjon rundt 8.000 kontrakter med sivile aktører.

De fleste av disse er korttidskontrakter som skal sikre Forsvaret markedets beste priser.

Langt større omfang

Nå ønsker imidlertid Forsvaret et samarbeid med lokale sivile aktører som kan tilby mer enn bare lave priser – og vil tilby kontrakter som går over lengre tid.

Stort sett alle sivile kontrakter har en såkalt «force majeure-klausul» som gjør at kontraktene kan heves når det skjer en ekstraordinær hendelse som eksempelvis kriser og krig.

LES OGSÅ: Gigantisk NATO-øvelse i Norge i 2018 (for abonnenter)

– Innenfor EU har man en unntaksbestemmelse dersom det er nasjonale sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Da kan man gå direkte til enkeltleverandører, forklarer Jansen.

Men samarbeidsavtalen som torsdag ble skrevet under på Bjerkvik tekniske verksted er bare starten på et sivil-militært samarbeid i Ofoten, som kan få langt større omfang enn mellom Forsvaret og Narvik havn.

Kan få ny utdanning

Det er nemlig også inngått avtale om et beredskaps- og utviklingsforum der Forsvarets logistikkorganisasjon, Narvik havn samt Evenes og Narvik kommuner er med.

– Målet er å kartlegge mulighetene, og i tillegg flaksehalsene for å treffe tiltak for å sikre effektiv logistikk, forklarer Jansen.

Han er helt klar på at Forsvaret i framtiden også vil ha behov for å få utdannet lokalt sivilt personell med kompetanse på logistikk.

LES OGSÅ: Forsvaret har Bjerkvik i radaren

Han mener derfor et samarbeid med både Universitetet i Narvik – og videregående skoler – blir viktig.

Også det øvrige næringslivet.

– Enorme muligheter

– Denne avtalen byr på enorme muligheter. Ikke bare for Narvik, men for hele regionen, sier ordfører Rune Edvardsen i Narvik.

– Det vil kunne gi oss både arbeidsplasser, ny infrastruktur og nye fagområder på universitetet og på videregående skole, legger han til.

LES OGSÅ: Klar utfordring til universitetet: Bli blant landets beste (for abonnenter)

Evenesordfører Svein Erik Kristiansen mener avtalen, både med Narvik havn og for beredskaps- og utviklingsforumet, kun gir muligheter.

– Det er bare fantasien som setter begrensninger, mener Kristiansen.

– Disse avtalene understreker også de signalene som Forsvarssjefen ga i sitt militærfaglige råd om at Ofoten er viktig for Forsvaret.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først.

Artikkeltags