De nye boligene erstatter ti gamle boliger som sto på samme tomt. Disse måtte rives før de nye byggene kunne oppføres. De gamle byggene var fra 1950-tallet.

I de nye boligkompleksene er det åtte leiligheter i hvert bygg. Det er en garasjeplass med bod til hver leilighet.

Alle leilighetene har to soverom og et nytteareal på cirka 70 kvadratmeter.

Boligene er tilknyttet fjernvarmeanlegg. Prosjektet har kostet cirka 75 millioner kroner.

Det er Forsvarsdepartementet som har bestemt at det skulle bygges nye boliger, og Forsvarsbygg har hatt ansvaret for prosjektet.

– Vår oppgave er å levere de riktige boligene som forsvaret trenger for å øve, trene og bo. Nå er de klar til innflytting, forteller prosjektleder Knut-Helge Grimstad i en pressemelding.

Byggingen startet i mars 2017.